Маслівець А. В.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 29-40
Мова Укр.
Бібл. 15 назв.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Є. Н. Кніжнік, А. Л. Перекрест, А. В. Маслівець
Розглянуто існуючі системи контролю параметрів теплоенергетичних об’єктів. Висунуто вимоги щодо систем віддаленої диспетчеризації. Спроектовано систему віддаленої диспетчеризації на базі кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Розглянуто питання щодо обміну інформації між об’єктами системи. Розроблено комп’ютерну програму для локального збору та передачі інформації про стан теплоенергетичних об’єктів з Web інтерфейсом для віддаленого доступу.
Ключові слова: системи теплопостачання, диспетчеризація, web-контроль та керування.