Мазуренко Л. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 158-161
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА 

Л. І. Мазуренко, О. В. Бібік, О. А. Білик, Л. О. Жуков
Розроблено стенд для дослідження експериментального зразка вентильно-індукторного двигуна конфігурації 6/4 на базі асинхронного двигуна 4АА56А4У3 з використанням комутатора із С-скиданням і коливальним поверненням енергії. Проведено дослідження режимів роботи двигуна. Отримано осцилограми струмів та напруг. Визначено механічні й енергетичні характеристики двигуна при різних напругах живлення ланки постійного струму, втрати двигуна, розроблено рекомендації щодо його використання для обладнання з регулюванням частоти обертання, у тому числі поршневих компресорів.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, комутатор, експериментальні дослідження, механічні та енергетичні характеристики.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.332
С. 321-326
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ З ВЕНТИЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

 

Л. I. Мазуренко, О. В. Джура, Л. М. Диннік, О. А. Білик
Представлено математичну модель включених паралельно по колу постійного струму асинхронних генераторів із короткозамкненими роторами й вентильними системами збудження в колах статорних обмоток генераторів. Для моделювання використано блочно-системний метод. Асинхронні машини описано системами алгебро-диференціальних рівнянь у нерухомій відносно статора трифазній системі координат. Насичення враховується по основній гармоніці поля, виходячи з експериментальної чи розрахункової характеристики намагнічування машини. Приводами генераторів є дизельні двигуни. Для математичного опису дизельних двигунів застосовано спрощену модель дизеля, яка враховує усереднені затримки подачі палива актуатора й відпрацювання моменту безпосередньо двигуном. Для врахування роботи електронного регулятора частоти обертів модель силової частини дизеля охоплено зворотним зв’язком за частотою обертання. Різниця між заданою й фактичною частотою обертання вала впливає на рівень подачі палива й, відповідно, на величину момента, який створюється дизелем для відпрацювання відхилення частоти обертання від заданого значення. Ключі вентильних перетворювачів прийнято ідеальними. Визначення напруг вентильних перетворювачів здійснено на основі рівнянь, записаних із застосуванням комутаційних функцій ключів. Розрахунок комутаційних функцій ключів вентильних перетворювачів виконується в блоках математичних моделей систем керування вентильних перетворювачів генераторів. Моделі окремих елементів об’єднані між собою через спільні змінні й рівняння зв’язку.
Ключові слова: асинхронний генератор, дизель, вентильний перетворювач