Мельничук Л. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316
С. 95-101
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕКВІВАЛЕНТА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМІ ОПЛАТИ ЗА ПЕРЕДАВАННЯ РЕАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Мельничук Л. М.
Діюча в Україні система оплати за перетікання реактивної електроенергії в електричних мережах електропередавальних організацій до промислових і непромислових споживачів основана на компенсації техніко-економічних витрат, що зумовлені втратами активної електроенергії. В основу системи оплати покладено економічний еквівалент реактивної потужності. Однак використана в системі оплати функціональна залежність плати від нього не відображає фактичних втрат активної електроенергії, що робить розрахунки плати непрозорими. Оскільки в даному випадку здійснюється регулювання у сфері діяльності природних монополій, то визначення плати повинно абсолютно точно компенсувати витрати електропередавальних організацій і точно визначати їх прибуток за надані послуги по передаванню реактивної електроенергії. У роботі розглянуто питання забезпечення точності оцінювання втрат активної електроенергії від передавання реактивної електроенергії. Описано математичні моделі та алгоритми визначення плати за перетікання реактивної електроенергії на основі кусочно-лінійної апроксимації з використанням пропорційного розподілення втрат між споживачами. Розрахунок економічного еквівалента реактивної потужності запропоновано здійснювати залежно від активних навантажень споживачів і граничних значень коефіцієнта реактивної потужності для мереж даного класу напруги. Враховано збільшення втрат, що виникають за рахунок їх нелінійності від електроспоживання та кумулятивного їх збільшення у разі перевищення граничного значення коефіцієнта реактивної потужності багатьма споживачами.
Ключові слова: реактивна потужність, система оплати.