Мельник О. Є.

УДК 62.314
ISBN 978-966-89-31-47-5
ББК 31.2
С. 333
Мова Укр.
Бібл. 156 назв.

Енергозберігаюче керування електротехнічними та енергетичними комплексами і системами

О. М. Сінчук, Н. Л. Федорченко, Л. Б. Литвинський, К. І. Федорченко, І. О. Сінчук, О. Є. Мельник
У посібнику викладено основи теорії та практики енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами. Розглянуті нові схемотехнічні рішення і сучасні принципи енергозберігаючого керування у структурах постійного та змінного струмів.
Рекомендовано для студентів, аспірантів, наукових співробітників відповідних спеціальностей, а також на спеціалістів, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем електропостачання та електроспоживання.
[Сінчук О.М. Енергозберігаюче керування електротехнічними та енергетичними комплексами і системами: Навчальний посібник / О.М. Сінчук, Н.Л. Федорченко, Л.Б. Литвинський, К.І. Федорченко, І.О. Сінчук, О.Є. Мельник. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. – 333 с. – Бібліогр.: С. 323–337. – ISBN 978-966-89-31-47-5. – укр.]

УДК 62.314
ISBN 978-966-8931-74-1
ББК 31.2
С. 338
Мова Укр.
Бібл. 156 назв.

Основи енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами

О. М. Сінчук, Н. Л. Федорченко, Л. Б. Литвинський, К. І. Федорченко, І. О. Сінчук, О. Є. Мельник
У монографії викладено основи теорії та практики енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами. Розглянуті нові схемотехнічні рішення і сучасні принципи енергозберігаючого керування у структурах постійного та змінного струмів.
Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем електропостачання та електроспоживання промислових підприємств та транспорту, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
[Сінчук О.М. Основи енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами: Монографія / О.М. Сінчук, Н.Л. Федорченко, Л.Б. Литвинський, К.І. Федорченко, І.О. Сінчук, О.Є. Мельник. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. – 333 с. – Бібліогр.: С. 323–337. – ISBN 978-966-8931-74-1]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 65.011.56:681.3
С. 66-71
Мова Рос.
Бібл. 14 назв.

АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ УПРАВЛІННЯ ПЕРІОДИЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЧИМИ ПРОЦЕССАМИ

В. К. Титюк, О. Є. Мельник
Розглянуто вимоги до критерію оптимального управління періодичними технологічними процесами, визначено коло завдань, які необхідно вирішити для вдосконалення управління такими процесами. На підставі аналізу раніше запропонованої класифікації критеріїв управління безперервними розділовими процесами запропонована розширена класифікація критеріїв оптимізації з зазначенням певних особливостей і недоліків.
Ключові слова: критерій оптимального управління, класифікація.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   622.625.28-83

С.    236-238

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ДО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ І ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ IGBT-ПЕРЕТВОРЮВАЧ–ДВОФАЗНИЙ АСИНХРОННИХ ДВИГУН ДВОВІСНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ

Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, О. Є. Мельник, О. В. Омельченко

Наведено аналіз структур і параметрів тягових комплексів IGBT-перетворювач–тягові асинхронні електричні двигуни при трифазному і двофазному виконанні. Виконано порівняльну оцінку чотирьох варіантів структур тягового електроприводу за п’ятьма показниками. Показано, що при однаковій потужності втрати у двигунах при двофазному і трифазному виконанні також однакові. Перетворювач для двофазного асинхронного двигуна має на 35 % менший об’єм і у два рази менше втрати в перетворювачі. Обґрунтовано вибір найбільш ефективного варіанту.

Ключові слова: тяговий електричний привід, перетворювач, асинхронний електричний двигун.