Мельников В. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК УДК 621.313
С. 46-50
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З НЕСИМЕТРІЄЮ ОБМОТОК СТАТОРА

В. О. Мельников, А. П. Калінов, Д. Г. Мамчур, В. О. Огарь
Наведено математичну модель асинхронного двигуна у фазних координатах для досліджень режимів роботи електродвигунів з несиметрією обмоток статора. За порівнянням результатів моделювання з експериментально виміряними сигналами проведено оцінку точності відтворення електромагнітних та електромеханічних процесів, що протікають у двигуні. Для отримання більш достовірної інформації розрахунки в математичній моделі проводилися для реальних виміряних сигналів фазних напруг статора двигуна. Результати проведених досліджень показали, що зі збільшенням ступеня несиметрії коефіцієнт детермінації дещо зменшується, але у рамках реально існуючих рівнів несиметрії (до 10 %) розроблена математична модель є адекватною.
Ключові слова: несиметрія, обмотки статора, електромагнітні параметри.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 153-157
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

ОЦІНКА ТА КОРЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМ БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ ОБМОТОК СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

В. О. Мельников
Проведено оцінку впливу несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна на енергетичні та динамічні характеристики в системах бездатчикового векторного керування. Розроблено систему векторного керування у трифазній системі координат, яка шляхом корекції завдання потокозчеплення дозволяє компенсувати несиметрію обмоток асинхронних двигунів.
Ключові слова: несиметрія, обмотки статора, енергетичні характеристики, система керування.