Метельський В. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621:924.1

С.    613-614

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

СХЕМА ПЕРЕТВОРЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ У ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВКАХ З АЕРОДИНАМІЧНОЮ МУЛЬТИПЛІКАЦІЄЮ

П. Д. Андрієнко, В. П. Метельський, І. Ю. Немудрий

Розглянуто схеми перетворювання електричної енергії у вітроустановках з аеродинамічною мультиплікацією, що дозволяють враховувати особливості підключення їх до мережі споживача. Схеми апробовано в промисловій експлуатації. Включення перетворювачів частоти сприяє підвищенню ефективності роботи вітроелектричних установок при малих швидкостях вітрового потоку.

Ключові слова: вітроелектрична установка, турбіна, перетворювач частоти.