Михайленко О. Ю.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.511.22:681.518.25:621.926.2
С. 53-59
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

ПРОГНОЗУЮЧЕ КЕРУВАННЯ КОНУСНОЮ ДРОБАРКОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРТОНОРМОВАНИХ ФУНКЦІЙ ЛАГЕРРА

Михайленко О. Ю.

Розглянуто питання прогнозуючого керування конусною дробаркою з використанням ортонормованих функцій Лагерра для параметризації вектору керування. Застосування такого підходу дозволило знизити обчислювальне навантаження на пристрій керування за рахунок зменшення числа змінних, що підлягають обчисленню, яке обумовлюється порядком моделі Лагерра. Виконано порівняльний аналіз впливу параметрів замкнутої системи на якість перехідних процесів. Встановлено, що час переходу з одного сталого режиму в інший залежить від порядку й масштабного коефіцієнту моделі Лагерра, а також від горизонту прогнозування. Перерегулювання виникає при коротких горизонтах прогнозування (один–три кроки) або при значеннях масштабного коефіцієнту, менших за 0,5. Перерегулювання може бути знижено шляхом зміни обмежень на амплітуду керування. Число обмежень не впливає на протікання перехідного процесу через застосований принцип прогнозуючого керування з ковзним горизонтом. Для всіх змінних параметрів замкнутої системи забезпечується нульова похибка сталого режиму.
Ключові слова:керування з прогнозуючою моделлю, функції Лагерра, конусна дробарка.