Михайличенко Д. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.31.83.52

С.    254-255

Мова  Англ.

Бібл. 4 назв.

IGB-ТРАНЗИСТОРНИЙ ЗБУДНИК СИНХРОННОЇ МАШИНИ

Д. А. Михайличенко, А. А. Чернишев

Визначено актуальність напряму дослідження, пов’язаного з розвитком напівпровідникової бази, а саме силових IGB-транзисторів. Це дозволить реально переглянути структуру формування системоутворюючих елементів системи збудження електричних двигунів. Надано варіант схеми IGB-транзисторного збудника синхронної машини, який забезпечує високу надійність унаслідок скорочення чисельності елементів за рахунок об’єднання функцій. Схемотехнічне рішення також забезпечує високий коефіцієнт потужності, що споживається з допоміжної мережі всього електротехнічного комплексу IGB-транзисторний збудник – синхронна машина.

Ключові слова: IGB-транзисторний збудник, синхронна електрична машина.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.31.83.52

С.    324-327

Мова  Англ.

Бібл.4 назв.

АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА ПАРАМЕТРИ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ

О. М. Сінчук, Д. А. Михайличенко

Визначено актуальність напряму дослідження – реалізація потреби мінімально можливого спотворення форм кривих струму та напруги і створення ефективної структури високовольтного електроприводу.Обгрунтовано та приведено пропозиції щодо структури блочного IGBT-перетворювача частоти. Представлено алгоритм формування трапецеїдальної інтегральної кривої вихідної напруги й алгоритм циклічного почергового переключення блоків перетворювача, що забезпечить зниження динамічних втрат у транзисторах і дозволить зменшити параметри складових системоутворюючих елементів. Як наслідок, підвищується коефіцієнт корисної дії всього електротехнічного комплексу. Запропоновано метод розрахунку Г-подібного фільтра.

Ключові слова: IGBT-перетворювач частоти, Г-подібний фільтр.