Михальський В. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    421-424

Мова  Укр.

Бібл.4 назв.

АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ МАТРИЧНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ З РОЗШИРЕНИМ ДІАПАЗОНОМ РЕГУЛЮВАННЯ ВХІДНОЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПУЛЬСАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

 В. М. Михальський, В. М. Соболєв, В. В. Чопик, І. А. Шаповал

Розглянуто особливості алгоритмів керування матричними перетворювачами з розширеним діапазоном регулювання вхідної реактивної потужності. Досліджено пульсації моменту асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при керуванні від матричного перетворювача з розширеним діапазоном регулювання вхідної реактивної потужності. Проаналізовано роботу алгоритмів та отримано якісні показники пульсацій моменту.

Ключові слова: матричний перетворювач, асинхронний двигун, електромагнітний момент.