Мнускін Ю. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 29-34
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОБЕРНЕНОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА ЗІ ЗМІННОЮ ВЗАЄМНОЮ ІНДУКТИВНІСТЮ ФАЗ

Л. О. Васильєв, Ю. В. Мнускін, А. Є. Боєв
Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001, Україна. Е-mail: boev-anatoliy@mail.ru
Проаналізовано підходи до математичного моделювання електромагнітних процесів у вентильних реактивних двигунах зі змінною взаємною індуктивністю фаз. Представлено математичну модель, засновану на відображенні магнітної системи оберненого двигуна за допомогою розгалуженої заступної схеми з нелінійно-параметричними елементами, яка дозволяє враховувати дискретність структури зубцово-пазових шарів електромеханічного перетворювача, загальне й локальне насичення магнітопроводів статора й ротора, живлення від напівпровідникового перетворювача. Представлена математична модель може бути застосована для оптимізації конструкції електромеханічного перетворювача й алгоритмів керування.
Ключові слова: вентильний реактивний двигун, математична модель, заступна схема, нелінійний параметричний елемент.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.13
С. 68-71
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

АНОРМАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА З ОДНОЧАСНОЮ КОМУТАЦІЄЮ ФАЗ

Л. О. Васильєв, Ю. В. Мнускін, А. І. Лужнєв
З метою підвищення ефективності роботи вентильних реактивних двигунів запропоновано спосіб одночасної комутації фаз, який вимагає введення в схему живлення вентильного реактивного двигуна нових елементів, що можуть вплинути на надійність двигуна. Необхідно виявити можливі анормальні режими роботи вентильного реактивного двигуна з одночасною комутацією фаз, які негативно позначаються на його працездатності й можуть призвести до виникнення аварійної ситуації. Розглянуто можливі анормальні режими, які не пов’язані з роботою системи керування двигуна. Зроблено висновок, що вентильні реактивні двигуни з одночасною комутацією фаз є стійкими до негативного впливу низки зовнішніх і внутрішніх факторів та мають високу стабільність характеристик. Відомості про анормальні режими використовуються для правильної побудови алгоритмів керування двигуном.
Ключові слова: вентильний реактивний двигун, одночасна комутація фаз, анормальні режими роботи, механічні характеристики.