Монографії та підручники

УДК 62.314
ISBN 978-966-89-31-47-5
ББК 31.2
С. 333
Мова Укр.
Бібл. 156 назв.

Енергозберігаюче керування електротехнічними та енергетичними комплексами і системами

О. М. Сінчук, Н. Л. Федорченко, Л. Б. Литвинський, К. І. Федорченко, І. О. Сінчук, О. Є. Мельник
У посібнику викладено основи теорії та практики енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами. Розглянуті нові схемотехнічні рішення і сучасні принципи енергозберігаючого керування у структурах постійного та змінного струмів.
Рекомендовано для студентів, аспірантів, наукових співробітників відповідних спеціальностей, а також на спеціалістів, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем електропостачання та електроспоживання.
[Сінчук О.М. Енергозберігаюче керування електротехнічними та енергетичними комплексами і системами: Навчальний посібник / О.М. Сінчук, Н.Л. Федорченко, Л.Б. Литвинський, К.І. Федорченко, І.О. Сінчук, О.Є. Мельник. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. – 333 с. – Бібліогр.: С. 323–337. – ISBN 978-966-89-31-47-5. – укр.]

УДК 62.314
ISBN 978-966-8931-74-1
ББК 31.2
С. 338
Мова Укр.
Бібл. 156 назв.

Основи енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами

О. М. Сінчук, Н. Л. Федорченко, Л. Б. Литвинський, К. І. Федорченко, І. О. Сінчук, О. Є. Мельник
У монографії викладено основи теорії та практики енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами. Розглянуті нові схемотехнічні рішення і сучасні принципи енергозберігаючого керування у структурах постійного та змінного струмів.
Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем електропостачання та електроспоживання промислових підприємств та транспорту, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
[Сінчук О.М. Основи енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами: Монографія / О.М. Сінчук, Н.Л. Федорченко, Л.Б. Литвинський, К.І. Федорченко, І.О. Сінчук, О.Є. Мельник. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. – 333 с. – Бібліогр.: С. 323–337. – ISBN 978-966-8931-74-1]