Монографії та підручники

УДК 621.316
ISBN 978-617-639-065-7
ББК 31.261я73
С. 270
Мова Укр.
Бібл. 58 назв.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Сінчук І. О., Бойко С. М., Мельник О. Є.
У навчальному посібнику викладено основні положення про відновлювальні енергоресурси, основні принципи їх використання. Розглянуті конструкції та режими роботи енергоустановок, що використовують альтернативні джерела енергії. Наведені приклади та міжнародний досвід експлуатації альтернативних електростанції. Наведено типові розрахунки автономних відновлювальних та альтернативних джерел енергії.
Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей і напрямів: 7.05070108, 8.05070108 – «Енергетичний менеджмент», 6.050702 – «Електромеханіка» та інших споріднених спеціальностей при вивченні дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії», «Автономні джерела енергії» та інших.
[Сінчук І. О. Відновлювальні та альтернативні джерела енергії : навч. посібник / І. О. Сінчук, С. М Бойко, О. Є. Мельник ; під ред. докт. техн. наук, проф. О. М. Сінчука. – Кременчук, 2015. – 270 с. – ISBN 978-617-639-065-3. – Бібліогр.: 58 назв. – укр.]

УДК 620.918
ISBN 978-617-639-062-6
ББК 31.261я73
С. 200
Мова Укр.
Бібл. 26 назв.

СВІТЛОТЕХНІЧНІ УСТАНОВКИ ТА СИСТЕМИ

Сінчук І. О., Бойко С. М.
У курсі лекцій викладено основні положення про світлотехнічні установки та системи, основні принципи їх застосування. Розглянуті конструкції енергоустановок, які використовуються як джерела освітлення та режими їхньої роботи. Розглянуті методики та приклади основних розрахунків у галузі світлотехніки.
Курс лекцій рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та інших споріднених спеціальностей при вивченні дисципліни «Світлотехнічні установки та системи».
[Сінчук І. О. Світлотехнічні установки та системи : курс лекцій / І. О. Сінчук, С. М Бойко ; під ред. докт. техн. наук, проф. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2015. – 200 с. – ISBN 978-617-639-062-6. – Бібліогр.: 26 назв. – укр.]