istanbul travestileri şişli travesti şişli travesti şişli travestileri beylikdüzü travestileri beylikdüzü travestileri kadıköy travesti fındıkzade travesti fındıkzade travestileri fındıkzade travestileri bakırköy travestileri bakırköy travestileri kartal travesti pendik travesti

Монографії та підручники

УДК 621.313:517.91
ISBN 978-617-639-090-9
ББК 31-26
С. 302
Мова Укр.
Бібл. 76 назв.

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Чорний О. П., Толочко О. І., Титюк В. К., Родькін Д. Й., Чекавський Г. С.
Монографію присвячено питанню дослідження режимів роботи електроприводів з АД шляхом їх моделювання. Зроблено акцент на особливостях математичних моделей з урахуванням перетворювачів енергії і методів чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь моделей при їх дослідженні. Показано кількісні й якісні відмінності в рішеннях, які виникають при необґрунтованому виборі чисельного методу та його параметрів, а також при врахуванні в моделях нелінійностей і реальних параметрів енергії на виході перетворювачів. Проаналізовано похибки, які можуть виникнути в рішеннях при застосуванні універсальних математичних пакетів для моделювання. Наведено результати моделювання.
Автори сподіваються, що монографія буде корисною для студентів, аспірантів і наукових працівників у галузі електромеханіки, енергоресурсозбереження й автоматизації, які цікавляться питаннями моделювання систем електроприводу.

[Чорний О. П. Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами : монографія / О. П. Чорний, О. І. Толочко, В. К. Титюк, Д. Й. Родькін, Г.С. Чекавський. – Кременчук: ПП Щербатих О. В, 2016. – 302 с. – ISBN 978-617-639-090-9. – Библиогр. : 76 назв. – укр.]

УДК 621.316.728:621.316.722.9
ISBN 978-617-639-084-8
ББК 31.2
С. 203
Мова Укр.
Бібл. 26 назв.

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Бялобржеський О. В. , Чередник Н. Г.
Навчальний посібник містить сім розділів, які послідовно розкривають причинно-наслідковий зв’язок між режимами роботи електроенергетичних систем, математичним описом елементів електричних систем у схемах заміщення, питання стійкості електричних систем, автоматичного керування активноюпотужністю генераторів електричних станцій, автоматичного регулювання напруги та реактивної потужності генераторів, автоматичного регулювання джерел реактивної потужності та трансформаторів, що наприкінці узагальнюється автоматикою запобігання порушенню стійкості.
Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.05070108 – «Енергетичний менеджмент» при вивченні дисципліни «Автоматизовані системи керування в електроенергетиці».

[Бялобржеський О.В. Автоматизовані системи керування в електроенергетиці : навч. посібник / О. В. Бялобржеський, Н. Г. Чередник. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016. – 203 с. – ISBN 978-617-639-084-8. – Бібліогр.: 26 назв. – укр.]

УДК 621.313(07)
ББК Ш
С. 160
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ»

Якимець С М. , Чорна В. О.
Посібник призначений для використання у загальноосвітніх школах і навчальних Навчальний посібник призначено для аудиторної та самостійної роботи студентів електротехнічних спеціальностей денної та заочної форм при вивченні дисципліни «Вступ до електротехніки».
Посібник містить одинадцять розділів, вісім з яких мають методично вмотивовану структуру. На початку розділу наведено основні визначення, формули та рівняння, які стосуються певної теми передбаченої навчальною програмою курсу; а також достатню кількість прикладів розв’язування типових задач і безпосередньо задачі для самостійного опрацювання студентом. У наступних розділах посібника подано вимоги та рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи студента та перелік питань, які необхідно опрацювати для успішного проходження підсумкової атестації.

[Якимець С.М. Збірник задач з дисципліни «Вступ до електротехніки» : навч. посібник / С. М. Якимець, В. О. Чорна. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015. – 160 с. – Бібліогр.: 9 назв. – укр.]

УДК 321.313:517.91
ISBN 978-617-639-116-6
ББК 31-96
С. 232
Мова Укр.
Бібл. 60 назв.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ

Чорний О. П., Титюк В К., Істоміна Н. М.
Посібник присвячений чисельним методами математичного аналізу які використовуються у сучасних програмних засобах розрахунку математичних моделей. Теоретичні положення супроводжуються графічним матеріалом і прикладами розрахунку із застосуванням програмного середовища Mathcad. Матеріал посібника охоплює більшість задач, що постають перед студентами, аспірантами, науковими та інженерними робітниками.

[ЧорнийО. П. . Математичні методи моделювання : навчальний посібник / О. П. Чорний, В К. Титюк, Н. М. Істоміна та ін. ; заг. ред. О. П. Чорний. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 232 с. – ISBN 978-617-639-116-6. укр.]

kadıköy travesti izmir travesti escort şişli travesti beylikdüzü travesti ataşehir travesti fındıkzade travesti travesti escort istanbul bakırköy travesti adana travesti travesti escort izmir istanbul travesti istanbul travestileri