Мороз В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.513.4

С.    419-420

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

НОВИЙ АЛГОРИТМ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

В. Мороз, О. Турич, Я. Марущак

Запропоновано новий алгоритм екстремального регулювання з використанням додатного зворотного зв’язку на основі твердження проф. О.Г. Івахненка. Виконано експериментальну перевірку даного твердження на комп’ютерній моделі тестового об’єкта. Проаналізовано положення точки статичної рівноваги у системах з додатним зворотним зв’язком. Для реалізації працездатного алгоритму екстремального керування запропоновано вимірювання статичного коефіцієнта підсилення системи у такій точці. Проведено перевірку запропонованої структури регулювання на комп’ютерній моделі.

Ключові слова: алгоритм керування, екстремальний регулятор, додатній зворотний зв’язок.