Мороз В. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83:62-50
С. 97-99
Мова Укр.
Бібл. 1 назв.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ З КОМБІНОВАНИМ КЕРУВАННЯМ ЗА ЗАДАВАЛЬНОЮ ДІЄЮ

Я. Ю. Марущак, В. І. Мороз, А. П. Кушнір
Запропоновано структуру системи автоматичного керування з комбінованим керуванням без диференціальних ланок у цих каналах із забезпеченням астатизму системи. Розглянуто структурну схему системи з керуванням за неповним вектором стану за наявності ПІ-регулятора та комбінованому керуванні за задавальною дією, яка забезпечує поряд з астатизмом системи будь-яку стандартну форму перехідних функцій. Здійснено синтез такої електромеханічної системи.
Ключові слова: комбіноване керування, регулятор, астатизм.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.511.42

С.    340-341

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

ВПЛИВ МЕТОДУ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО КЕРУВАННЯ

В. І. Мороз, І. Г. Головач, Я. С. Паранчук

Зроблено огляд впливу методів дискретизації неперервних систем на дискретні реалізації типових структур цифрових регуляторів. Аналіз виконано на прикладі двох елементарних ланок: з дійсним полюсом і парою комплексно-спряжених полюсів. Дослідження проведено для аналітичного і трьох популярних числових методів дискретизації. Показано їх вплив на кількість нулів і полюсів результуючої дискретної передатної функції. Для ланки з парою комплексно-спряжених полюсів побудовано кореневі годографи отриманих дискретних реалізацій.

Ключові слова: z-перетворення, дискретна система, методи дискретизації, цифрове керування.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.51, 621.365

С.    524-525

Мова  Укр.

Бібл.2 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДУГ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ З НЕЧІТКИМ ПАРАЛЕЛЬНИМ КОРЕКТОРОМ

О. Ю. Лозинський, Я. С. Паранчук, В. I. Мороз, Р. Я. Паранчук

Обґрунтовано стратегію досконалення систем регулювання потужності дуг дугових сталеплавильних печей на основі методів нечіткого керування. Опрацьовано структуру електромеханічної системи регулювання потужності дуг дугової сталеплавильної печі з нечіткою паралельною корекцією. Спроектовано нечіткий регулятор та запропоновано модель формування сигналу керування. Розроблено цифрову модель спроектованої системи. Подано результати досліджень електричного режиму на цифровій моделі. Отримані результати показали поліпшення динамічної точності стабілізації координат електричного режиму і підвищення енергоефективності.

Ключові слова: нечіткий регулятор, корекція, стабілізація, регулятор потужності дуг.