Мосюндз Д. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.511.4.001.3:621.3.052:005.001.76
С. 10-16
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТОДУ В ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз, О. П. Чорний, Т. В. Коренькова
Надано обґрунтування необхідності та важливості аналізу систем та пристроїв з нелінійнимихарактеристиками. Запропоновано математичний апарат для розрахунку параметрів нелінійних електромеханічних систем на основі енергетичного балансу миттєвої потужності за кожною гармонікою. Показано, що даний підхід дозволяє отримати достатню кількість ідентифікаційних рівнянь для визначення електромагнітних параметрів систем з урахуванням нелінійностей. Розраховано параметри насичення та індуктивності, а також опір електричного контуру.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, енергодіагностика, ідентифікація, нелінійна індуктивність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.3
С. 27-34
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ БАЛАНСУ СКЛАДОВИХ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ

Ю. В. Ромашихін, Д. А. Мосюндз, М. А. Руденко, Д. Й. Родькін
Розглянуто енергетичний метод ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів, що базується на системі рівнянь балансу складових миттєвої потужності. Проаналізовано чисельні методи розв’язання системи нелінійних рівнянь енергетичного методу, обґрунтовано вибір початкових наближень і припустимих обмежень при вирішенні рівнянь. Розглянуто ефективність енергетичного методу при ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів.
Ключові слова: енергетичний метод, рівняння балансу потужностей, складові миттєвої потужності, електромагнітні параметри асинхронних двигунів.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.511.4.001:621.3.052
С. 70-71
Мова Англ.
Бібл. 4 назв.

ПРО ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз
Представлено обґрунтування необхідності та важливості аналізу систем та пристроїв з нелінійними характеристиками. Показано можливості застосування енергетичного методу в задачах ідентифікації параметрів електромеханічних систем, енергодіагностики, оцінки якості перетворення енергії в системах з нелінійними характеристиками.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, энергодіагностика, ідентифікація, нелінійна індуктивність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.3.002.5:621.311.61:621.313.001.5

С.   36-42

МоваРос.

Бібл.7 назв.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ З НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

А. І. Ломонос, Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз

Проведено аналітичну оцінку напрямів досліджень і розробок, які дозволили б під час комплексного підходу створити умови для підвищення ресурсу працездатності машин постійного струму з використанням можливостей випробувальних комплексів і систем випробування електроремонтних підприємств. Розглянутий енергетичний метод є доступним засобом вирішення складних електротехнічних задач з визначення параметрів навантажувальних режимів.

Ключові слова: електротехнічний комплекс, накопичувач енергії, машина постійного струму, енергетичний метод.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.011.72.001.3

С.    92-98

Мова  Рос.    

Бібл.10 назв.

ЕНЕРГОПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНИМ МЕТОДОМ

Д. А. Мосюндз

Розглянуто можливості застосування енергетичного методу у задачах ідентифікації параметрів нелінійної індуктивності. Показано, що такий підхід на основі балансу потужностей елементів джерела живлення та споживача на кожній гармоніці дозволяє отримати необхідну кількість рівнянь для визначення параметрів. Розглянуто можливості енергетичного методу в задачах аналізу енергопроцесів у нелінійних колах, запропоновано математичний апарат, що дозволяє враховувати основні властивості нелінійностей та спростити математичні розрахунки при визначенні коефіцієнтів. Аналітично показано спосіб визначення параметрів нелінійної індуктивності з урахуванням втрат.

Ключові слова: енергетичний метод, енергодіагностика, ідентифікація, нелінійна індуктивність.