Мозговой О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   697.922:628.852.2

С.    127-132

Мова  Рос.

Бібл.8 назв.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИМІЩЕНЬ

С. В. Сукач, О. В. Мозговой, М. А. Кобилянський, О. Л. Величко, О. С. Мєтєль

Розроблено автоматизовану систему контролю й управління параметрами повітряного середовища приміщень, в алгоритмі роботи якої використано трифакторну модель коефіцієнта комфортності залежно від температури, відносної вологості й швидкості руху повітря. Для підтримки комфортних мікрокліматичних параметрів розроблено алгоритм управління за введеним коефіцієнтом комфортності, який використовується в комплексній системі автоматизації й диспетчеризації управління устаткуванням вентиляційного комплексу, а також для проведення науково-дослідних робіт.

Ключові слова: автоматизація, система управління, вентиляція, коефіцієнт комфортності.