Муха М. Й.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   629.5.054:621.311

С.    283-287

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ В СУДНОВІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПРИ ПУСКАХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

М. Й. Муха, С. С. Павленко, С. А. Дудко

Розглянуто процеси динамічної компенсації реактивної енергії при пуску асинхронних двигунів від суднової електростанції сумірної потужності. Приведено результати моделювання процесу прямого пуску електродвигуна без компенсації і з компенсацією реактивного струму двигуна в умовах сумірності потужності генератора, навантаження, що змінюється, і компенсуючого пристрою. Зроблено аналіз зміни активного й реактивного опору асинхронного двигуна під час прямого пуску без компенсації та з компенсацією реактивної потужності.

Ключові слова: пускові режими асинхронних електродвигунів, реактивна потужність, коефіцієнт потужності, система компенсації.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   629.5.064.5

С.    589-593

Мова  Укр.

Бібл.7 назв.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СУДНОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ НА ПОВНОМАСШТАБНОМУ ТРЕНАЖЕРНОМУ КОМПЛЕКСІ

М. Й. Муха

Надано концепцію практичної підготовки суднових електромеханіків на базі повномасштабного тренажерного комплексу суднової автоматизованої електроенергетичної системи і мікроконтролерного управління судновими електромеханічними системами, що відповідає вимогам Міжнародної Конвенції ПДНВ 78 з манільськими поправками 2010. Тренажерний комплекс забезпечує адекватне відтворення експлуатаційних ситуацій по технічному використанню реального суднового устаткування і підготовку по моніторингу, контролю і управлінню генераторними агрегатами в ручному, напівавтоматичному й автоматичному режимах роботи електростанції, контролю й управлінню електромеханічними системами, а також вирішенню завдань параметрування, візуалізації й т.ін.

Ключові слова: суднова автоматизована електроенергетична система, мікроконтролерні технології управління, головний розподільний щит, суднові електромеханічні системи.