Н. Г. Богданова

Інженерні та освітні технології

УДК 378.03
С. 141-143
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Н. Г. Богданова
Досліджено сучасні технології у процесі формування і реалізації життєтворчості особистості. Зазначено, що життєтворчість, як духовно-практична діяльність особистості, спрямована на проектування, планування, програмування і творче здійснення нею власного життя. Встановлено, що технології життєтворчості особистості – це збереження, розвиток, збагачення та передача наступним поколінням усіх наявних культурних здобутків. Виходячи з методологічних принципів, встановлено технологічні доробки, що будуть сприяти життєтворчості, які людині необхідно виховувати та плекати у себе: підсистема спрямованості, підсистема характерологічних особливостей особистості, підсистема творчих умінь, підсистема індивідуальних особливостей психічних процесів. Доведено, що парадигма життєтворчості передбачає впровадження технологій конструювання індивідуальності як суб’єкта навчання, виховання та впливу: самоконструювання, самореалізація, набуття життєвого досвіду; технологія проект-реалізація, учень – проектувальник життя; самоактуалізація «Я» – самоусвідомлення – самореалізація – усвідомлення особистісних життєвих перспектив.Виділено риси, які можуть сприяти життєтворчим технологіям: спрямованість на творчу діяльність, позитивне уявлення про себе, бажання пізнати себе; творчий інтерес, допитливість; потяг до пошуку нової інформації, фактів, характерологічні особливості. Підкреслено, що сучасні технології життєтворчості відрізняються гуманістичною спрямованістю та орієнтацією на суб’єкт-суб’єктні відносини людина-світ і будуються на основі освіти та виховання. Визначено, що одними з сучасних технологій життєстворення є технології: самореабілітації, самомобілізації, мистецтва життя, філософії.
Ключові слова: технології, життєтворчість, особистість, життя, діяльність.