Н. М. Істоміна

Н. М. Істоміна, А. В. Федотьєв

Дослідження робочих характеристик вентильно-індукторного двигуна при регулюванні напруги живлення

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 61–62.

У роботі проведені дослідження робочих характеристик вентильно-індукторного двигуна при різних рівнях амплітуди напруги живлення. Була проведена кількісна оцінка впливу рівня напруги живлення на швидкість обертання та коефіцієнт корисної дії. Визначені процентні відхилення вказаних характеристик від номінальних.

Н. М. Істоміна, Д. С. Авраменко

Обчислення енергоефективного кута керування вентильно-індукторного двигуна

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 102–103.

У роботі проведені дослідження принципів енергоефективної комутації вентильно-індукторного двигуна. Визначені конструктивні параметри двигуна, які впливають на енергоефективність комутації. Складений алгоритм обчислення конструктивних параметрів та досліджений їх вплив на енергофективний кут керування.