Н.М. Микитенко

Н.М. Микитенко, А.І. Ломонос

Інформаційна технологія оптимізації руху електропотягу метрополітену

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 80–81.

У работі проведена розробка інформаційної технології, що забезпечує побудову оптимальної траєкторії руху електропотягу метрополітену та дозволяє отримати значення критеріїв оптимальності, а також, шляхом їх мінімізації, розрахувати оптимальну траєкторію руху електропотягу метрополітену.