Найда В. В.

УДК 004.89:621.313.333

№ держреєстрації 0111U009285

Інв. № 0213U003325

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ПРОЦЕСАМИ ПІСЛЯРЕМОНТНИХ ВИПРОБУВАНЬ

АСИНХРОНИХ ДВИГУНІВ

Д. Й. Родькін, І. С. Конох, В. В. Найда

Звіт з НДР: 70 с., 32 рис., 7 табл., 38 джерел.

Об’єкт дослідження: Процеси випробування асинхронних двигунів з керуванням миттєвими енергетичними процесами.

Мета роботи: підвищення ефективності післяремонтних випробувань на основі розвитку інформаційної технології інтелектуального керування миттєвими енергетичними процесами.

Предмет дослідження – реалізація і оптимізація методів й алгоритмів формування випробувальних режимів.

Визначені особливості та сформульовані вимоги до автоматизації процесу ідентифікації параметрів асинхронних двигунів в умовах ремонтних цехів і підприємств;

Обґрунтована структура і експертні правила нечіткої системи прийняття рішень щодо формування випробувальної напруги для отримання контрольної інформації.

Розроблено алгоритмічне, апаратне та програмне забезпечення керування випробувальними режимами.

Розроблено метод формування гармонійного складу випробувальної напруги, який на відміну від існуючих, оптимізує дискретний спектр миттєвої потужності, що дозволяє підвищити точність визначення параметрів схеми заміщення асинхронних двигунів з використанням методу миттєвої потужності.

На основі теорії нечітких множин розроблено систему прийняття рішень щодо керування спектром динамічного навантажувального струму асинхронного двигуна, яка відрізняється визначенням втрат на основі аналізу балансу миттєвої потужності, що забезпечує інваріантність до параметрів екземпляра і відповідність режимів динамічного і статичного навантажень;

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія керування післяремонтними випробуваннями асинхронних двигунів, яка відрізняється формуванням полігармонійного живлення й аналізом миттєвих енергетичних процесів з використанням нечітких експертних систем, що дозволяє підвищити ефективність випробувань.

Представлені результати досліджень та нові схеми управління параметрами повітряного середовища у приміщеннях пройшли апробацію й використовуються в навчальному процесі на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

Ключові слова: АСИНХРОНИЙ ДВИГУН, ВИПРОБУВАННЯ, МИТТЄВА ПОТУЖНІСТЬ, ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.