Некрасов А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.928.8

С.    459-461

Мова  Укр.

Бібл.9 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ЧОТИРИПОЛЮСНОГО МАГНІТНОГО СЕПАРАТОРА

А. В. Некрасов, Є. Є. Волканін

Описано технологію магнітної сепарації у галузі біомедицини. Вказано переваги чотириполюсної системи сепарації над високоградієнтною системою сепарації, яка застосовується для подібних задач. Наведено приклади застосування чотириполюсних магнітних систем. Описано конструкцію і принцип роботи чотириполюсного сепаратора. Дослідження магнітної системи проводилося з використанням кінцево-елементних методів математичного моделювання диференціальних рівнянь у приватних похідних. Створено двомірну плоскопаралельну модель чотириполюсної магнітної системи. Отримано графіки силової функції та індукції в каналі сепарації. Методами моделювання показано можливість поділу фракцій нанометрового діапазону.

Ключові слова: магнітний сепаратор, наночастинки, високоградієнтне поле.