Нестеров І. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.762
С. 66-70
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

НАГРІВ І ПРОПЛАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ ПРИ КОМУТАЦІЇ

А. П. Калінов, І. О. Нестеров
Наведено дослідження залежності потужності, енергії, що виділяється, і глибини проплавлення контактів залежно від величини струму, індуктивності навантаження, а також теплофізичних властивостей матеріалу контакту. Показано залежність енергії, що виділяється на контактах, і глибини проплавлення контактів від характеру навантаження й часу розмикання. Наведені розрахунки дають можливість підбирати контактні матеріали для низьковольтних електроапаратів з урахуванням характеру навантаження, що забезпечує мінімальну ерозію контактних поверхонь.
Ключові слова: контакт, комутація, температура плавлення, глибина проплавлення.