Ніколаєнко А. М.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 47-55
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT VISUAL BASIC

А. М. Ніколаєнко, Є. Т. Чумак, Ю. П. Таран
Отримано математичну модель довжини заготовки на ливарно-прокатному модулі; за допомогою системи об’єктно-орієнтованого візуального програмування Visual Basic пакета Microsoft Visual Studio 6.0 спроектовано комбіновану систему автоматичного регулювання положення петлі заготовки на ливарно-прокатному модулі, впровадження якої у виробництво на Запорізькому алюмінієвому комбінаті призвело до збільшення продуктивності ливарно-прокатного модуля на 3 %.
Ключові слова: ливарне колесо, прокатний стан, заготовка, катанка, імітаційна модель, програмний модуль, система автоматичного регулювання.