Ніколенко А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.31
С. 87-90
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТА ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ ТЕПЛОВОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ЩО ПРАЦЮЄ В УМОВАХ НЕЯКІСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Ю. Г. Качан, А. В. Ніколенко, В. В. Кузнецов
Обґрунтовано доцільність використання одномасової динамічної теплової моделі з вихідним параметром температура лобових частин обмоток статора. Проведена перевірка адекватності теплової моделі асинхронного двигуна, що працює в умовах неякісної електроенергії. Наведені результати експериментів, проведених в лабораторних умовах. Представлені порівняльні криві нагріву, отримані експериментально і на моделі
Ключові слова: асинхронний двигун, теплова модель.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.31
С. 128-132
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ НЕЯКІСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Ю. Г. Качан, А. В. Ніколенко, В. В. Кузнецов
Досліджено питання вдосконалення й оцінки параметрів існуючих засобів захисту асинхронних двигунів, що працюють в умовах неякісної електроенергії. Розглянуто активні та пасивні фільтри, що використовуються в теперішній час. Надано їх переваги та недоліки. Проведено аналіз шляхів удосконалення пасивних фільтруючих пристроїв. Запропоновано нові схемні рішення останніх, що дозволяє підвищити енергоефективність електромеханічних перетворювачів більш ніж на 10 %.
Ключові слова: асинхронний двигун, технічні засоби захисту, фільтруючі пристрої.