Нойбергер Н.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.311.6

С.    227-231

Мова  Англ.

Бібл.1 назв.

ДОПОМІЖНЕ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ ФОТОГАЛЬВАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

М. Нойбургер, Г. Шмiдт, Н. Нойбергер

Лібералізація електроенергетичних ринків висуває все більш високі вимоги до режимів обслуговування мереж; наприклад, компенсація реактивної потужності повинна здійснюватися по-новому. У даній роботі надано систему аварійного забезпечення енергії, що складається з комбінації перетворювача перемінного струму, електричного генератора й генератора сонячної енергії. Дана компоновка дозволяє, залежно від напрямку потоку енергії, забезпечити аварійне постачання мережі або забезпечити компенсацію реактивної потужності. Це забезпечується за допомогою включення в систему нової модуляційної техніки, яка може бути адаптована в уже працюючі системи.

Ключові слова: фотогальваніка, електроживлення, перетворювач, генератор.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.17

С.    610-612

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ВИСОКОМОМЕНТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

O. Нолле, Н. Нойбергер, О. С. Бешта, М. В. Куваєв

Стрімкий розвиток високоефективних і альтернативних методів генерації та використання електричної енергії, а також зростаючі вимоги до її ефективного використання призвели до створення нових видів електричних машин, у тому числі високомоментних електродвигунів та генераторів, що працюють на принципах використання поперечного магнітного потоку. В роботі викладено вимоги європейських нормативних документів до проведення випробувань електричних машин, наведено функціональну схему та описано випробувальний стенд, спеціально розроблений для випробування високомоментних електричних машин.

Ключові слова: високомоментні електричні машини, стенд, випробування.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

ДК 255:29.1
С. 20-24
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

СПОСТЕРІГАЧ ТЕПЛОВОГО СТАНУ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ МАКСИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

Є. Нолле, Н. Нойбергер, О. С. Бешта, С. С. Худолій, О. В. Балахонцев
Розглядається проблема опосередкованого визначення температури й забезпечення максимальної продуктивності механізмів повторно-короткочасного режиму роботи з невизначеним робочим циклом. Представлено методику визначення температури асинхронного двигуна за допомогою тримасової динамічної теплової моделі. У методиці враховано нестаціонарність складових втрат і тепловіддачі двигуна при регулюванні швидкості й навантаження. Отримано залежності й запропоновано підхід до регулювання асинхронним електроприводом, що дозволяє сформувати такий робочий цикл, при якому двигун буде максимально використаний за навантажувальною здатністю.
Ключові слова: динамічна теплова модель, асинхронний двигун, навантажувальна здатність.