Носач Є. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 205-209
Мова Рос.
Бібл. 13 назв.

АНАЛІТИЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯННЯ НАГРІВАННЯ СТРИЖНІВ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРОВАНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ

Є. В. Носач, О. П. Чорний, К. М. Богатирьов, Бердай Абдельмажід
Виконано аналіз процесів нагрівання стрижнів пускової обмотки синхронних двигунів. Синтезовано математичну модель, використання якої дозволяє досліджувати характер адіабатного нагрівання, в тому числі при природному й примусовому відводі тепла від стрижнів пускової обмотки. На основі дослідження характеру зміни струму в стрижнях при пуску синхронного двигуна запропоновано рівняння для врахування втрат. Спільне розв’язання рівняння для втрат і диференціального рівняння нагрівання дозволяє знайти аналітичне рішення, яке описує характер нагрівання стрижнів при пуску. В отриманому рішенні рівняння нагрівання враховується як природний, так і примусовий відвід тепла. Отримані рівняння зміни продуктивності вентилятора охолодження у функції температури можуть бути покладені в основу побудови системи керованого охолодження.
Ключові слова: електропривод, синхронний двигун, нагрівання стрижнів, система охолодження.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 371.3:004.451:004.451
С. 20-30
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА З ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ»

Є. В. Носач
Обґрунтовано необхідність створення комп’ютеризованих інформаційно-методичних комплексів для викладання технічних дисциплін з можливістю доступу з мережі Інтернет. Розроблено такий комплекс з навчальної дисципліни «Операційні системи промислових комп’ютеризованих систем управління». На основі структури дисципліни розроблено схему інформаційно-навчального комплексу, згідно з якою реалізовано гіперпосилання та логічні зв’язки між основними розділами. Для можливості самоперевірки студентами отриманих знань реалізовано підсистему тестування, що дає змогу налаштувати систему, обрати тематику питань та зберегти отримані результати. Наведено роботу сторінок комп’ютеризованої системи та підпрограми тестування.
Ключові слова: освіта, операційна система, дистанційне навчання, електронний комплекс, тестування.