Ноженко В. Ю.

УДК 693.546.4
С. 37-44
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ ВИМУШУЮЧОЇ СИЛИ ДВУХВАЛЬНОГО ДЕБАЛАНСНОГО ВІБРОЗБУДЖУВАЧА ВІБРАЦІЙНОЇ ПЛОЩАДКИ

В. Ю. Ноженко
Розглянуто вібраційну площадку з двухвальними дебалансними віброзбуджувачами, що застосовується при виробництві залізобетонних виробів для ущільнення бетонних сумішей у формі. Відзначено основні недоліки роботи таких віброплощадок при використанні нерегульованих електроприводів. Для підвищення ефективності роботи вібраційних площадок запропоновано розрив механічного зв’язку між валами приводних двигунів і використання регульованого електроприводу. Виведено вирази для визначення результуючої вимушуючої сили двухвального дебалансного віброзбуджувача за допомогою векторної діаграми. Для визначення способів управління параметрами коливань віброплощадки проведено дослідження вимірювання максимального значення амплітуди й напрямку результуючої вимушуючої сили при обертанні дебалансів в одному й різних напрямках із різною та постійною різницею початкових фаз. Проаналізовано зміну результуючої вимушуючої сили при обертанні дебалансів із різними швидкостями.
Ключові слова: дебаланси, вимушуюча сила, параметри коливань, векторна діаграма, зсув фаз.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 635.914:614.778:378.006.25
С. 103-111
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КІМНАТНИ РОСЛИН У НАВЧАЛЬНИХ І ПОБУТОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

В. Ю. Ноженко, Л. Г. Бойко, Г. Г. Юдіна
Описано склад повітря в закритому приміщенні та його негативний вплив на здоров’я людини. Визначено властивості кімнатних рослин, що приносять користь здоров’ю та життєдіяльності людини. Запропоновано перелік рослин, які найбільш доцільно вирощувати в навчальних та наукових лабораторіях. Приведено дані рослин, які знижують загальний вміст мікробних клітин у повітрі приміщень і поглинають ядовиті речовини.
Ключові слова: кімнатні рослини, склад повітря, фітонцидні властивості рослин, мікроклімат закритих приміщень.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 537.868:612.014.42
С. 112-124
Мова Рос.
Бібл. 35 назв.

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

О. П. Чорний, В. В. Никифоров, Д. Й. Родькін, В. Ю. Ноженко
Розглянуто основні джерела електромагнітних випромінювань природного та антропогенного походження. Описано можливі зміни в організмі людини під впливом високочастотних і низькочастотних випромінювань, наведено основні прилади для вимірювання, а також способи та засоби захисту від них. Охарактеризовано найбільш поширені джерела електромагнітного поля, під впливом якого знаходиться кожна людина. Обговорюються перспективи досліджень, спрямованих на уніфікацію та оптимізацію міжнародних та національних нормативів гранично допустимих рівнів впливу електромагнітних випромінювань на людину і біоту.
Ключові слова: електромагнітне поле, джерела електромагнітного випромінювання, вплив на людину і біоту, гранично допустимий рівень.