Ноженко В. Ю.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.318.03
С. 24-30
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ ВІБРОУЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ З ДЕБАЛАНСНИМ ВІБРОЗБУДЖУВАЧЕМ

Ноженко В. Ю., Родькін Д. Й., Ченчевой В. В.
Розглянуто вібраційну площадку з двохвальними дебалансними віброзбуджувачами, яка застосовується на виробництві залізобетонних виробів для ущільнення бетонних сумішей у формі. Відзначено основні недоліки таких віброплощадок, більшість з яких пов’язана з проходженням зони резонансу при пуску. Для підвищення ефективності роботи вібраційних площадок запропоновано розрив механічного зв’язку між валами приводних двигунів і застосування регульованого електроприводу. Побудовано математичну модель переміщення вібро-площадки уздовж осі . Надано результати моделювання переміщення вібросистеми, моменту й частоти обертання приводних двигунів, вібраційного моменту, прикладеного до валів двигунів при прямому пуску. Проведено дослідження впливу трьох законів частотного керування на пуск віброплощадки й проходження резонансної області. Визначено, що для зниження амплітуди коливань при переході через резонансну зону необхідно управління кутом неузгодженості між дебалансними масами.
Ключові слова: дебалансний віброзбуджувач, віброколивання, резонансна зона, амплітуда коливань.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.126–868і69.08
С. 48-57
Мова Рос.
Бібл. 34 назв.

ВІБРАЦІЙНІ СИСТЕМИ З ДВОВАЛЬНИМИ ДЕБАЛАНСНИМИ ВІБРОЗБУДЖУВАЧАМИ: ЗАСТОСУВАННЯ ТА НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ноженко В. Ю., Родькін Д. Й.
У результаті аналітичного огляду встановлено, що дебалансні віброзбуджувачі є найбільш поширеними джерелами коливань вібраційних машин. Наведено класифікацію дебалансних віброзбуджувачів за основними ознаками. Розглянуто вібраційні установки з двовальними дебалансними віброзбуджувачами для генерації коливань спрямованої дії. Сформульовано та охарактеризовано основні переваги та недоліки вібраційних систем із дебалансними віброзбуджувачами, які працюють у зарезонансному режимі. Визначено напрями наукових досліджень, які базуються на явищі самосинхронізації електромеханічних віброзбуджувачів: зменшення коливань вібросистеми при проходженні зони резонансу, підтримання кратного синхронного режиму, синхронізація неоднакових і асиметрично розташованих дебалансних віброзбуджувачів. Розглянуто тенденції побудови систем управління параметрами коливань вібраційних машин із дебалансними збуджувачами у процесі роботи. Надано інформацію про промислові електромеханічні вібратори, які серійно випускаються для різного призначення.
Ключові слова: вібраційна машина, дебалансний віброзбуджувач, вібрації, резонансна зона, амплітуда коливань, синхронізація.