О. А. Чорна

УДК 004.383.3:378.147.88.227.16

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТАХ

А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець, В. В. Снігур, О. А. Чорна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: Volta21@yandex.ua

Запропоновано підхід до вивчення методів цифрової обробки сигналів при підготовці інженерів різних спеціальностей на основі комп’ютеризованої навчальної системи. Наведено розроблену структуру системи з трьома модулями. Система забезпечує підвищення якості навчання методам цифрової обробки сигналів за рахунок використанням віртуальних та фізичного стендів із модулем тестування для оцінки знань. Показано приклади реалізації окремих методів цифрової обробки сигналів з використанням комп’ютеризованого стенду на базі цифрового сигнального процесору та спеціалізованого програмного забезпечення. Розроблено пакет лабораторних робіт для практичної підготовки студентів за напрямом «Системна інженерія».

Ключові слова: цифрова обробка сигналів, лабораторний практикум, цифровий сигнальний процесор. 

Інженерні та освітні технології

УДК 004.358:371.388:621.3
С. 187-189
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

СПРЯМОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

О. А. Чорна
Розроблено метод спрямованого тестування, який дозволяє враховувати не повні чи не повністю точні відповіді на тестові завдання, зменшує проміжок часу на проходження тесту, звільняючи тестованого з високим рівнем знань від необхідності вирішувати завдання нижчих рівнів складності. Такий метод є розвитком методів адаптивного тестування рівня знань. Метод передбачає визначення рівня складності, види та кількість тестових завдань. Для розробки комп’ютерної програми тестування створений узагальнений алгоритм методу, схему переходу між рівнями складності тестових завдань та модель оцінки рівня знань. Використання в методі спрямованого тестування всіх типів питань значно розширює дидактичні та методичні можливості викладачів при оцінюванні знань студентів. При тестуванні враховується ймовірність вгадування, що дозволяє більш об’єктивно оцінювати рівень знань студентів. На основі розробленої моделі оцінки результатів проміжного контролю відповідей з обчисленням та урахуванням складності тестових завдань рівня, часу затраченого на відповіді та ймовірності вгадування правильних варіантів відповідей метод забезпечує автоматичний перехід на інший рівень складності.
Ключові слова: адаптивне тестування, спрямоване тестування рівень складності, оцінювання знань.