О. Ф. Євсюков

Інженерні та освітні технології

УДК 37.032
С. 8-13
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ САМООСВІТИ

О. Ф. Євсюков
У роботі розглянута структура самоосвіти майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу, що, на наш погляд. є необхідною умовою для якісного розгляду ефективних шляхів її розвитку. Вимоги сьогодення все частіше ставлять питання перед науково-педагогічними працівниками: за допомогою яких технологій стане ефективніше процес підготовки висококваліфікованого фахівця? Зміна гасла «Освіта на все життя» на «Освіта впродовж життя» вказує, що застосування традиційних технологій організації самостійної роботи не дає можливість особистості майбутнього викладача вищого аграрного закладу запустити механізм саморозвитку, а викладачеві звужує діапазон розвитку організаторських здібностей і професійних вмінь. У роботі структуровані основні дидактичні цілі, зміст, методи, джерела і функції педагогічної самоосвіти майбутніх викладачів аграрних вищих навчальних закладів, що унаочнює зазначені елементи.
Ключові слова: компетентність, майбутній викладач, самоосвіта, система, структура.