О. І. Шевченко

Д. С. Дригін, О. І. Шевченко

Розробка датчика частоти обертання  для  тягових рейкових транспортних засобів

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 124–125.

В роботі розроблений магнітний датчик частоти обертання, перевагами якого є  механічна міцність, здатність працювати в забрудненому та хімічно агресивному середовищі  при широкому діапазоні температур. Висока температурна та часова стабільність параметрів,  можливість монтажу та експлуатації  без додаткового устаткування дозволяє використовувати датчик для вимірювання параметрів руху тягових рейкових транспортних засобів.