О. М. Сінчук

УДК 621.318.48:621.316
С. 110-117
Мова Укр.
Бібл. 14 назв.

СИСТЕМА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ФАКТОРНОГО ПРОСТОРУ Й ПРОЦЕС СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗАЛІЗОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, А. М. Ялова, М. А. Віннік
Наведено результати досліджень аналізу споживання енергії вітчизняними гірничорудними підприємствами з підземним способом видобутку залізняку. Приведено структуру енергоспоживання, встановлено, що основним видом споживаної енергії є електрична. Показано зв’язок між об’ємами споживаної електричної енергії й собівартістю залізорудної сировини, що добувається. Обґрунтовано необхідність управління процесом електроспоживання та планування обcягів споживання енергії підприємствами. Приведено класифікацію факторів, що впливають на ефективність системи нормування питомих витрат електричної енергії. Сформульовано методику створення факторної системи та інтегрального показника для здійснення управління енергопостачанням підприємств.Запропоновано обґрунтовану для реалізації методику ефективного керування процесом електроспоживання залізорудних виробництв із підземними видами робіт, яка передбачає покрокову реалізацію цього процесу, а також дає можливість ефективно планувати діяльність підприємства.
Ключові слова: електроспоживання, залізорудне виробництво, керування.