О. О. Сьомка

О. О. Сьомка, В. В. Прус

Зміна властивостей електротехнічної сталі під впливом теплових та механічних факторів

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 229–230.

У роботі розглянуто вплив експлуатаційних і ремонтних факторів на зміну властивостей електротехнічної сталі. Поставлено завдання щодо визначення меж зміни основних електричних і магнітних властивостей і трендів їх досягнення для листової і шихтованної електротехнічної сталі при теплових і механічних впливах, обґрунтовано шляхи його вирішення.