О. С. Кирпа

О. С. Кирпа, А. М. Кравец, Т. В. Коренькова

Виртуальный лабораторный стенд гидротранспортной установки

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 250–252.

Рассмотрен виртуальный лабораторный стенд как эффективный инструмент тренажерной подготовки персонала по изучению режимов работы электрогидравлического оборудования. Разработан графический интерфейс виртуального стенда, наглядно имитирующий работу гидротранспортной установки.