О. В. Бялобржеський

УДК 621.316.761.2
С. 118-125
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА З АДАПТИВНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ПРИ КОМПЕНСАЦІЇ НЕАКТИВНИХ СКЛАДОВИХ ПОТУЖНОСТІ

Р. В. Власенко, О. В. Бялобржеський, В. Ю. Качалка
Релейне регулювання струму трифазного силового активного фільтру забезпечує перемикання силових ключів, коли похибка струму перевищує фіксовану величину (зону гістерезису), при цьому частота регульованого параметру – змінна. Запропоновано адаптивний релейний регулятор струму, що забезпечує постійність частоти комутації та змінну зону гістерезису, при цьому розглянуто формування заданого струму трифазного силового активного фільтру двома методами: відповідно до p-q теорії та теорії С. Фрізе. Проведено дослідження з імітацією роботи трифазного силового активного фільтру для споживача з нелінійним навантаженням. Отримано часові діаграми, аналіз яких дозволив сформулювати рекомендації щодо використання методів формування заданого струму силового активного фільтру та використанню адаптивного регулювання струму залежно від зміни навантаження.
Ключові слова: силовий активний фільтр, широтно-імпульсна модуляція, релейне регулювання струму, зона гістерезису.

УДК 621.316.761.2

АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОДНОФАЗНОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРО-КОМПЕНСУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

О. В. Бялобржеський, Р. В. Власенко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: seemAl@kdu.edu.ua

Розглянуто процеси формування й розподілу струмів і напруг у колах однофазного активного фільтро-компенсуючого пристрою. Формування струму пристрою забезпечується релейною схемою імпульсного управління. Використовуючи методи теорії електротехніки й перетворювальної техніки, виконано аналіз електричних процесів у схемі, зокрема модуляції струму й напруги на мережевій стороні пристрою та на стороні накопичувального конденсатору. Аналітично обґрунтовано вирази для визначення струмів та напруг, за якими слід обирати напівпровідникові елементи пристрою.

Ключові слова: силовий активний фільтро-компенсуючий пристрій, випрямляч, інвертор, модуляція.