О. В. Кондрашова

Інженерні та освітні технології

УДК 351.361
С. 72-73
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ЯКИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК У СФЕРІ СТАНДАРТІВ ПОТРЕБУЄ РИНОК: ВІДПОВІДЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

О. В. Кондрашова
Розглянуто актуальні питання професійної підготовки менеджерів організацій у контексті глобалізації і стандартизації. Автор визначає високу динаміку оновлення знань і концепцій управління організаціями в світовій практиці. Висвітлено основні підходи до підготовки майбутніх менеджерів та презентовано український досвід Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з пілотування та впровадження нового спецкурсу “Основи стандартизації” в навчальні програми для майбутніх менеджерів. Дослідження фокусується також на таких питаннях: як в національних навчальних закладах організована підготовка з питань стандартизації (на прикладі менеджерів організацій), чи потрібні навчальні програми зі стандартизації. І на заключення, авторка статті оцінює отримані результати та висловлює свою думку стосовно проблеми, що досліджується.
Ключові слова: менеджери організацій, стандарти, навчання стандартам.