О. В. Мартиненко

О. В. Мартиненко

Дослідження позиційної системи числового програмного керування з електроприводом змінного струму

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 57–58.

Представлено дослідження позиціювання робочих органів металорізальних верстатів з позиційними СЧПК з електроприводом змінного струму. Розроблена структурна схема математичної моделі частотнорегульованого електропривода із системою керування рухом, робота якої ґрунтується на перемиканнях зон гальмування.