О. В. Омельченко

УДК 621.316.925.014.6
С. 127-137
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

КОНЦЕПЦІЯ АВТОМАТИЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЄМНІСНИХ СТРУМІВ ВИТОКУ В РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 

А. Г. Лікаренко, А. А. Петриченко, О. В. Омельченко
Експлуатація електротехнічних комплексів в особливо небезпечних умовах, якими є підприємства з підземними способами видобутку корисних копалин, безпосередньо пов’язана з необхідністю захисту гірників від ураження електричним струмом, тому рудничні електричні мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора оснащені рудничними апаратами захисту від струмів витоку. Однак у рудничних електричних мережах вже давно розпочато застосування на гірничих машинах і механізмах напівпровідникових перетворювачів енергії в схемах регульованих електроприводів постійного й змінного струмів. Це перетворило рудничні електричні мережі з мереж змінного струму в комбіновані, що складаються з ділянок промислової частоти, ділянок постійного струму й ділянок змінної частоти 0–70 Гц. Існуючі апарати захисту від витоків струмів виконано згідно з вимогами ГОСТ 22929–78, який не поширюється на апарати захисту для комбінованих електричних мереж, тому й використання існуючих апаратів захисту в рудничних електричних мережах є неправомірним. Апарат захисту від струмів витоку з робочим діапазоном ємності від 0 до 3,0 мкФ до теперішнього часу не створено. Пропонується новий спосіб автоматичної компенсації ємнісних струмів витоку, заснований на поінтервальному обмеженні статичним дроселем короткочасних струмів, у межах яких струми витоку не перевищують їх нормоване значення при створенні дроселем коливального контуру з ємністю середини інтервалу, а для ідентифікації інтервалу робочого діапазону ємності ізоляції мережі з поточним її значенням на мережу накладають під робочою напругою оперативний струм підвищеної частоти й по його значенню судять про інтервал робочого діапазону ємності мережі, де знаходиться її поточне значення, та перемикають витки дроселя на створення коливального контуру з ємністю середини ідентифікованого інтервалу.
Ключові слова: рудникова електрична мережа, електробезпека, струми витоку, автоматична компенсація, апарат захисту.

УДК 629.423.315
С. 82-88
Мова Рос.
Бібл. 16 назв.

ОЦІНКА ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ РУДНИЧНИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ

В. О. Чорна, О. В. Омельченко
Наведено аналіз аварійності складових вузлів електромеханічних комплексів шахтних контактних електровозів. Надано результати промислових випробувань з вивчення теплових режимів тягових двигунів у процесі їх функціонування в комплексі рудничної відкатки. Розглянуто питання застосування способів визначення температури нагрівання тягових двигунів за допомогою використання значень середньоквадратичного струму двигуна. Встановлена низька точність результатів розрахунків температури двигуна, що працює в перехідних режимах, з використанням значень середньоквадратичного струму. Надано результати досліджень теплових режимів тягових електричних двигунів, проведені з використанням теорії випадкових функцій. За результатами розрахунків побудовано параметри стаціонарної випадкової функції температури. На підставі розрахунків основних елементів кореляційної матриці запропоновано вираз для визначення перевищення температури тягового двигуна за час рейсу електровоза. Доведено можливість застосування теорії стаціонарної функції для досліджень теплових процесів у тягових електричних двигунах рудничних контактних електровозів.
Ключові слова: тяговий електричний двигун, електровоз, рейс, температура, кореляція.