О. Ю. Лещук

УДК 681.516.75

СКЛАДОВІ СОБІВАРТОСТІ Й ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА СКЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ

О. Ю. Лещук, А. І. Гладир

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: leschuk_oleksiy@mail.ru

J. Perdul’ak

TechnicalUniversity of Košice

Park Komenského, Košice, 04001, SlovakRepublic

Здійснено обґрунтування необхідності вдосконалення технологічного обладнання для виготовлення скло-пластикових труб, що викликано підвищенням їх попиту в різних галузях промисловості. З метою визначення головних чинників, що визначають собівартість та якість готової продукції, здійснено аналіз технологічного процесу виготовлення склопластикових труб методом намотування. Проведений аналіз основних етапів виробництва продукції даного типу дозволив визначити, що собівартість та якість склопластикових труб формується в трьох найбільш вагомих, тривалих та енергоємних процесах – процес намотування, процес полімеризації та процес механічної обробки. При цьому параметри фізичної та хімічної стійкості формуються на етапах намотування та полімеризації, а геометричні параметри – намотування та механічної обробки.

Ключові слова: автоматизована система, намотка труб, композиційні матеріали.

О. Ю. Лещук

Аналіз чинників забезпечення якості та економічної ефективності виробництва склопластикових труб

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 33–34.

Проведено аналіз технологічного процесу виготовлення склопластикових труб методом намотування. Визначено групу чинників, що головним чином визначають якість продукції та економічну ефективність процесу виробництва

О. Ю. Лещук

Аналіз чинників забезпечення якості та економічної ефективності виробництва склопластикових труб

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 33–34.

Проведено аналіз технологічного процесу виготовлення склопластикових труб методом намотування. Визначено групу чинників, що головним чином визначають якість продукції та економічну ефективність процесу виробництва

О. Ю. Лещук, В.В. Лотоус

Побудова системи намотки склопластикових труб з контролем режимів енергоспоживання

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 156–157.

Проведено аналіз необхідності контролю режимів енергоспоживання обладнання при виготовленні труб на основі композиційних матеріалів. Розроблено структуру обладнання та алгоритм роботи системи керування, які дозволяють здійснювати оптимізацію процесу виготовлення продукції (забезпечення максимальної продуктивності та заданої якості продукції при мінімальному енергоспоживанні), порівнюючи значення контрольованих параметрів з результатами математичного моделювання.

О. Ю. Лещук, Р.О. Кшиминський

Система  керування аварійним джерелом живлення на базі СПК 107 фірми ОВЕН

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 205–206.

Проведено аналіз сучасних вимог до структури системи енергопостачання житлового будинку. Розроблено авторизовану систему електропостачання житлового будинку на базі пристрою СПК 107 фірми ОВЕН, що дозволяє при виникненні аварійних ситуацій забезпечити електропостачання пріоритетних пристроїв. делены методы и средства для решения данной задачи.

О. Ю. Лещук, В. В. Сабадаш, С. М. Ігначук, А. А. Гладир

Система телемеханічного контролю параметрів мережі живлення

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 207–208.

Проведено аналіз перспектив використання засобів телемеханічного контролю у підготовці фахівців з електротехніки. Розроблено лабораторний комплекс для вивчення систем телемеханічного контролю на базі модулів віддаленого введення параметрів мережі живлення та програмованого логічного контролера фірми «Овен».