Оцилка М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    502-504

Мова  Англ.

Бібл.7 назв.

РОЗРАХУНОК ЄМНОСТІ ДВОХ СПІРАЛЬНИХ ПЛАСТИН, РОЗТАШОВАНИХ НА ПЕЧАТНІЙ ПЛАТІ У СЕРЕДОВИЩІ COMSOL MULTIPHYSICS

М. Оцилка

Розглядається питання визначення ємності спіралеподібних пластин, розташованих на печатній платі одна навпроти одної з використанням методу кінцевих елементів для розв’язку. По-перше, ємність такої системи визначається з використанням аналітичного підходу. Потім ємність розраховується з використанням методу кінцевих елементів. Із цією метою використовується середовище COMSOL Multhiphysics та його модуль AC/DC. Розроблену систему змодельовано у двовимірній площині як електростатичну задачу, та результати порівняно з аналітичним розв’язком.

Ключові слова: ємність, спіралі, печатна плата, Comsol Multhiphysics.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    73-75

Мова  Англ.

Бібл.3 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ РОЗРІДЖЕНИХ ТАБЛИЦЬ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

М. Вансач, І. Томчікова, М. Оцилка

Розглядається моделювання електричних кіл постійного струму за допомогою Graphical User Interface (GUI) середовища MATLAB, яке використовується при створенні моделі для симуляції. Основним використовуваним методом є метод розріджених таблиць. Розроблена у середовищі MATLAB/GUI програма моделювання дозволяє отримувати чисельний та символьний розв’язок електричних кіл.

Ключові слова: метод розріджених таблиць, моделювання електричних кіл, Matlab.