Оксаніч А. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.928.8
С. 37-39
Мова Рос.
Бібл. 11 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧОТИРИПОЛЮСНОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ НАНОЧАСТИНОК

О. М. Андрусенко, А. П. Оксаніч, В. Р. Петренко, Є. Є. Волканін

Описано переваги й області застосування магнітної сепарації. Вказано основні недоліки високоградієнтної сепарації, яких позбавлені чотириполюсні сепаратори. Дослідження магнітної системи проводилося з використанням кінцево-елементних методів математичного моделювання диференціальних рівнянь у приватних похідних. Створено двомірну плоскопаралельну модель чотириполюсного сепаратора. Методами моделювання показано можливість розділення фракцій нанометрового діапазону.
Ключові слова: магнітний сепаратор, наночастинки, високоградієнтне поле.