Омельченко О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 622.625.28-83
С. 91-95
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ У НЕСТАЛИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

О. М. Сінчук, Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, О. В. Омельченко
Викладено аналіз діаграм навантажень тягових двигунів копальневих електровозів при виконанні завантажувальних робіт та під час руху по головних виробках. Відзначено істотну відмінність тягових навантажень і характер нагріву тягових двигунів при завантажувальних роботах та під час руху по магістральних виробках. Визначено інтегральну криву розподілу струмів навантаження тягових двигунів залежно від ваги составу. Побудовано залежності, що дозволяють визначити потужність тягових двигунів за умови допустимого нагріву в несталих режимах роботи.
Ключові слова: рудниковий електровоз, режими роботи.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   622-625.28-83

С.    232-235

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ДВОФАЗНОГО ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА РУДНИКОВОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ

І. О. Сінчук, О. В. Омельченко, Д. А. Шокарьов

Приведено дослідження на моделі режимів роботи системи двофазного тягового асинхронного електроприводу рудникового контактного електровоза з широтно-імпульсною модуляцією напруги живлення від контактної мережі. Проведено аналіз якості вихідної напруги інвертора при різних способах формування напруги живлення. Показано, що оптимальним законом широтно-імпульсної модуляції слід вважати трапецеїдальний, оскільки при цьому законі модуляції спотворення кривих струму й напруги є мінімальними.

Ключові слова: закон управління, тяговий електротехнічний комплекс, електровоз.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   622.625.28-83

С.    236-238

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ДО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ І ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ IGBT-ПЕРЕТВОРЮВАЧ–ДВОФАЗНИЙ АСИНХРОННИХ ДВИГУН ДВОВІСНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ

Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, О. Є. Мельник, О. В. Омельченко

Наведено аналіз структур і параметрів тягових комплексів IGBT-перетворювач–тягові асинхронні електричні двигуни при трифазному і двофазному виконанні. Виконано порівняльну оцінку чотирьох варіантів структур тягового електроприводу за п’ятьма показниками. Показано, що при однаковій потужності втрати у двигунах при двофазному і трифазному виконанні також однакові. Перетворювач для двофазного асинхронного двигуна має на 35 % менший об’єм і у два рази менше втрати в перетворювачі. Обґрунтовано вибір найбільш ефективного варіанту.

Ключові слова: тяговий електричний привід, перетворювач, асинхронний електричний двигун.