Омельченко О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 622.625.28-83
С. 24-36
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ДВОФАЗНИЙ ТЯГОВИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД РУДНИКОВИХ КОНТАКТНИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

О. В. Омельченко
Наведено дослідження та запропоновано перспективну структуру тягового електроприводу змінного струму рудникового контактного електровоза. Запропоновано ймовірнісно-статистичний метод для визначення реальних параметрів розподілу електричних навантажень тягових електричних двигунів. Установлено повну відповідність узагальнених параметрів трифазної й двофазної асинхронної машини, що робить їх рівноцінними. Проаналізовано форми струмів і напруг при широтно-імпульсному регулюванні напруги живлення тягових двигунів. Проведено порівняльну оцінку варіантів структур тягових електроприводів, які відрізняються в основному будовою й характеристиками інверторів. Порівняно з традиційним трифазним інвертором двофазний має менший обсяг на 35 %, удвічі менше втрати, на 10 % менше вартість комплектуючих, на 33 % вище надійність. Дослідження на комп’ютерних моделях двофазного тягового асинхронного електроприводу з широтно-імпульсною модуляцією напруги живлення дозволили підтвердити очікувані результати, отримані при аналітичних дослідженнях, і встановити, що найбільш оптимальним законом управління широтно-імпульсною модуляцією слід вважати трапецеїдальний, оскільки він володіє мінімальним спотворенням функцій кривих струму й напруги.
Ключові слова: тяговий асинхронний електропривод, двофазний асинхронний двигун, тяговий електротехнічний комплекс.