Орловський І. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 427-431
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПІДВІСНОГО КОНВЕЄРА 

І. А. Орловський
Важливою складовою навчання студентів системам автоматизації технологічних процесів є отримання навичок монтажу, налагодження, обслуговування та використання сучасної елементної бази в проектах модернізації устаткування. Для удосконалення лабораторного практикуму у Запорізькому національному технічному університеті на кафедрі електропривода та автоматизації промислових установок за участі студентів модернізовано систему керування лабораторного стенда підвісного конвеєра з використанням модуля LOGO. Для зручності налагодження програм керування конвеєром їх перевірка проводиться на малогабаритному стенді та шляхом моделювання. Наведено технічний опис лабораторного стенда, який складається з механічної частини конвеєра, електропривода, системи керування переміщенням конвеєра на модулі LOGO, імпульсних давачів положення, пульта керування, комп’ютера та малогабаритного стенда дослідження електромашинного та фотоелектричного давачів швидкості. Модернізація системи керування лабораторного стенда дозволила за розробленою методикою вдосконалити вивчення студентами як будови та особливостей керування підвісного конвеєра, так і системи автоматизації на логічному модулі LOGO.
Ключові слова: лабораторний стенд, модернізація, конвеєр, система керування, енкодер.