Осадчук Ю. Г.

УДК 621.316.9
ISBN 978-966-8931-93-2
ББК 31.2
С. 228
Мова Укр.
Бібл. 111 назв.

КОРЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ У КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

В. М. Сидоренко , О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук
Монографія присвячена розробці методів підвищення ефективності процесу моніторингу. Досліджені сигнали силових кіл систем електроприводу постійного і змінного струму з тиристорними і транзисторними перетворювачами енергії. Обґрунтована необхідність і можливість покращення показників моніторингу систем електроприводу шляхом урахування особливостей форми інформативних сигналів напруги і струму в процесі діагностики. Розроблено методи корекції параметрів електричних сигналів силових кіл.
Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації і експлуатації промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу експлуатації електроприводів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Розробка метрологічного забезпечення комп’ютеризованих систем контролю», «Моделювання електромеханічних систем», «Системи енергозбереження» та інш.
[Сидоренко В. М. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу: Монографія / В. М. Сидоренко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук. –- Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. – 228 с. – Бібліогр.: С. 213–226. – 
ISBN 978-966-8931-93-2. – укр.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.372.632
С. 142-144
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ «МЕРТВОГО ЧАСУ» АВТОНОМНОГО ІНВЕРТОРА НАПРУГИ ДЛЯ БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ НА НИЗЬКІЙ ШВИДКОСТІ

А. Ф. Сінолиций, Ю. Г. Осадчук, І. А. Козакевич
Існуююча необхідність підвищення діапазону керування бездатчикових асинхронних приводів на базі автономних інверторів напруги ставить перед розробниками необхідність вирішення проблем, пов’язаних з роботою на дуже низьких швидкостях. Ці проблеми можна розділити на проблеми, що пов’язані з бездатчиковою ідентифікацією швидкістю, та проблеми, що направлені на компенсацію нелінійностей інверторів напруги. Пропонується спосіб підвищення якості компенсації ефекту «мертвого часу» за рахунок виконання компенсації з використанням адаптивного спостерігача струму.
Ключові слова: інвертор напруги, «мертвий час».