Отрішко П. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 57-65
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

РОЗПІЗНАВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ ПРОГРАМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КЛАСУ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ЙОГО ДОВІЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА

Шинкаренко В. Ф., Гайдаєнко Ю. В., Кобзенко Л. М., Отрішко П. В.
Показано, що довільний електромеханічний об’єкт є носієм генетичної інформації. Розглянуто взаємозв’язок генетичної інформації електромеханічних об’єктів з породжувальною періодичною системою первинних джерел магнітного поля й генетичними програмами їх структурної еволюції. Аналізуються рівні подання знань у генетичних програмах структуроутворення електромеханічних систем. Запропоновано методологію визначення генетичних програм довільного рівня деталізації за наявності опису лише одного представника класу. На прикладі складної електромеханічної системи показано послідовність застосування процедур генетичного синтезу й аналізу в задачах розпізнавання та розшифровки генетичних програм. Показано взаємозв’язок структури магнітного поля з гомологією й просторовою геометрією обмоток, а також із фізичним станом вторинного середовища в об’єктах-нащадках. Визначено інноваційний потенціал генетичних програм досліджуваного класу електромеханічних систем. Наведено результати еволюційних експериментів, що підтверджують достовірність виконаних досліджень.
Ключові слова: гібридний електромеханічний об’єкт, генетичний аналіз, генетичний код, генетична програма, еволюційний експеримент.