Паранчук Я. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.511.42

С.    340-341

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

ВПЛИВ МЕТОДУ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО КЕРУВАННЯ

В. І. Мороз, І. Г. Головач, Я. С. Паранчук

Зроблено огляд впливу методів дискретизації неперервних систем на дискретні реалізації типових структур цифрових регуляторів. Аналіз виконано на прикладі двох елементарних ланок: з дійсним полюсом і парою комплексно-спряжених полюсів. Дослідження проведено для аналітичного і трьох популярних числових методів дискретизації. Показано їх вплив на кількість нулів і полюсів результуючої дискретної передатної функції. Для ланки з парою комплексно-спряжених полюсів побудовано кореневі годографи отриманих дискретних реалізацій.

Ключові слова: z-перетворення, дискретна система, методи дискретизації, цифрове керування.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.51, 621.365

С.    524-525

Мова  Укр.

Бібл.2 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДУГ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ З НЕЧІТКИМ ПАРАЛЕЛЬНИМ КОРЕКТОРОМ

О. Ю. Лозинський, Я. С. Паранчук, В. I. Мороз, Р. Я. Паранчук

Обґрунтовано стратегію досконалення систем регулювання потужності дуг дугових сталеплавильних печей на основі методів нечіткого керування. Опрацьовано структуру електромеханічної системи регулювання потужності дуг дугової сталеплавильної печі з нечіткою паралельною корекцією. Спроектовано нечіткий регулятор та запропоновано модель формування сигналу керування. Розроблено цифрову модель спроектованої системи. Подано результати досліджень електричного режиму на цифровій моделі. Отримані результати показали поліпшення динамічної точності стабілізації координат електричного режиму і підвищення енергоефективності.

Ключові слова: нечіткий регулятор, корекція, стабілізація, регулятор потужності дуг.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.51, 621.365

С.    541-542

Мова  Укр.   

Бібл.2 назв.

ШВИДКОДІЙНА ПОЗИЦІЙНА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМОМ НАВЕДЕННЯ З НЕЧІТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ

Я. С. Паранчук, В. О. Чумакевич, П. М. Єфімов, В. О. Москалик

Опрацьовано структуру швидкодійної системи електроприводу механізму наведення та стабілізації башти легкоброньованих машин за схемою “широтно-імпульсний перетворювач–двигун постійного струму”. Обґрунтовано стратегію керування режимами наведення та стабілізації на основі методології теорії нечітких множин. Запропоновано модель нечіткої корекції сигналу керування на переміщення башти у швидкодійній електромеханічній системі наведення та стабілізації башти з нечітким регулятором.

Ключові слова: нечіткий регулятор, широтно-імпульсний перетворювач, позиціонування.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.51, 621.365, 255:29.1

С.    546-547

Мова  Укр.

Бібл.2 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИН ДУГ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ З НЕЙРОРЕГУЛЯТОРОМ

Я. С. Паранчук, А. Б. Мацигін, І. А. Андріяс, І. М. Лопух

Запропоновано структуру системи регулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі з нейрорегулятором. Виконано проектування нейрорегулятра NARMA-L2 Controller. Створено цифрову модель системи регулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі з нейрорегулятором. Подано результати ком’ютерного симулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі з нейромережевою системою керування. Отримані результати досліджень підтвердили поліпшення показників динаміки регулювання довжин дуг у порівнянні із серійним регулятором потужності.

Ключові слова: нейрорегулятор, стабілізація, комп’ютерна модель, регулятор потужності дуг.