Пархоменко Р. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.933.002.25
С. 77-84
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

АПАРАТУРА СЕЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТРУМІВ ВИТІКУ ДЛЯ КОМБІНОВАНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 380 ТА 660 В РУДНИХ ШАХТ

Ф. П. Шкрабец, А. Г. Лікаренко, Р. А. Пархоменко
Викладено результати досліджень з розробки та постановки на виробництво апаратури селективного захисту від витоків для комбінованих електричних мереж 380 і 660 В. Схема захисту здійснює контроль опору витоків та ізоляції мережі на змінному оперативному струмі. Для відбудови від впливу ємності ізоляції зі струму виділяють його активну складову. Завдяки методу виділення її приросту здійснено роздільний контроль за опором витоку. Контроль за загальним рівнем активної складової оперативного струму здійснює захисне відключення мережі при зниженні опору ізоляції до критичного значення. Апаратура має рудничне нормальне виконання зі ступенем РН2. Випробовуваннями доведено, що апаратура забезпечує нормативи електробезпеки при захисному відключенні у будь-якій точці комбінованої мережі.
Ключові слова: шахтні комбіновані мережі до 1000 В, апаратура селективного захисту від струмів витоку, рудничне нормальне виконання, постановка на виробництво.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.933.002.25
С. 85-90
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РУДНЕВИЙ АПАРАТ ЗАХИСТУ ВІД ВИТОКІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 380 В ПЕРЕСУВНИХ ГІРСЬКИХ МАШИН РУДНИХ КАР’ЄРІВ

Ф. П. Шкрабец, А. Г. Лікаренко, А. В. Піроженко, Р. А. Пархоменко, А. А. Петриченко
Розроблено й поставлено на виробництво копальневий апарат захисту від витоків для електричних мереж 380 В гірських машин копальневих кар’єрів. Схема захисту, що працює на постійному оперативному струмі й побудована на трьох випрямлячах, здійснює контроль опорів витоків і ізоляції мережі й має повністю безконтактну схему. Захисні характеристики для всіх дестабілізуючих чинників задовольняють нормативам електробезпеки: тривалий струм витоку не перевищує 18,3, а короткочасний – 48,4 мА.
Ключові слова: струм витоку, електробезпека, апарат захисту від витоків, вібрація й динамічні удари, вібростійка шахтного апарату захисту.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    594-596

Мова  Укр.

Бібл.7 назв.    

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ

С. М. Бойко, Є. П. Карлик, І. О. Сінчук, Р. А. Пархоменко, О. А. Удовенко, В. М. Будніков

Підкреслено актуальність питання про посилення вивчення проблем використання поновлюваних джерел електричної енергії. Розглянуто розроблену структуру лабораторного стенду для дослідження роботи різних видів відновлюваних джерел живлення. Вказано основні вузли й технічні особливості лабораторного стенду. Досліджено роботу транзисторних ключів з метою відбору максимальної потужності при паралельній роботі декількох джерел енергії.

Ключові слова: електропостачання, електротехнологічні установки, альтернативні джерела енергії, вимірювальний блок.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.316.9

С.   43-48

МоваРос.

Бібл.3 назв.

КАНАЛИ ТА ЇХ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ВІД СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОВОЗОСОСТАВОВ

О. М. Сінчук, В. О. Чорна, Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, Р. А. Пархоменко, Л. В. Сменова

Надано принципи побудови багаторівневої системи моніторингу та діагностики електричного обладнання тягових електротехнічних комплексів. Наведено результати досліджень з виявлення можливостей передачі даних про стан основних вузлів електровозного транспорту в умовах шахт. Проаналізовано можливі канали передачі даних від шахтного рухомого складу диспетчерам шахти та гірничого підприємства. Обгрунтовано доцільність використання контактної мережі як каналу передачі даних, а також обрано діапазон приймально-передаючих частот каналів. Наведено схему підсистеми передачі даних про стан електричного обладнання електровоза.

Ключові слова: канал передачі інформації, шахтний транспорт, контактна мережа, моніторинг.